siteuri google

legea pensiilor

Sunteti aici: home » legea pensiilor

Legea pensiilor cu modificarile OUG 19/2007 din 28 martie 2007

În Monitorul Oficial 208 din 28 martie 2007 a fost publicată OUG 19/2007, care modifică Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Preambulul ordonanţei explică această nouă modificare a modului de calcul a pensiei prin aceea că “un număr însemnat de pensionari nu au înregistrate salariile în carnetele de muncă pentru perioadele de până în anul 1963”, perioadă pentru care dovedirea venitului prin alte modalităţi (adeverinţe) este practic imposibilă.

În acest sens, ordonanţa modifică modul de calcul al punctajului mediu anual pentru perioadele în care nu sunt înregistrări în carnetul de muncă, prevăzând în noua formă a alineatului 2 al art. 161 că, dacă nu se poate dovedi venitul, pentru calcul se va folosi salariul minim pe ţară în vigoare în perioada respectivă.

Guvernul merge însă mai departe, prevăzând şi excepţii cu caracter de favoare, prin nou introdusele alineate 3-5 ale aceluiaşi articol. Excepţiile împart perioada anterioară anului 2001 în mai multe faze, cu regim de calcul diferit. Astfel, pentru perioada anterioară datei de 1 septembrie 1947 se consideră că beneficiarul pensiei a realizat un punct în fiecare lună de stagiu, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate sau dovedite, precum şi în cazul în care nu există înregistrări (alin. a).

Pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 1947 şi 31 decembrie 1962, se consideră un punct pentru fiecare lună de stagiu, dar numai dacă drepturile salariale aferente nu sunt înregistrate şi nici nu pot fi dovedite (alin. b). Următorul paragraf priveşte aceeaşi perioadă, stipulând că în cazul în care din valorificarea drepturilor salariale aferente, înregistrate sau dovedite, rezultă un punctaj mai mic decât cel prevăzut pentru situaţia lipsei înregistrărilor, atunci la calcul se foloseşte tot un punct pe lună.

S-ar părea că noua formă a legii dezavantajează persoanele care au înregistrate veniturile aferente perioadei de dinainte de 1947 (sau le pot dovedi), iar aceste venituri ar conduce la stabilirea unui punctaj supraunitar. Cu toate acestea, fără a modifica textul Legii 19/2000, cum face expres în cazul perioadei de după 1947, ordonanţa prevede in art. II alin. 3 că dacă prin recalcularea punctajului după sistemul nou se ajunge la un punctaj mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.

Dovedind că logica tehnicii legislative este încă o necunoscută legiuitorului român, dispoziţia de favoare nu este introdusă în textul aliniatului 3.a) al art. 161, în mod similar cu prevederea introdusă la litera c) a aceluiaşi alineat. Textul consolidat al legii va induce în eroare multe persoane, pentru că litera a) a alineatului 3 va impune obligatoriu calcularea după noul model pentru perioada anterioară anului 1947, iar pentru anii de după, se va menţine punctajul cel mai avantajos. Abia într-o dispoziţie procedurală care nu va apărea în textul consolidat al legii vedem că, de fapt, în toate situaţiile se păstrează punctajul cel mai avantajos.

Cel de-al doilea scop al acestei modificări este uşurarea plăţii pensiei, prin cont bancar (inclusiv card). Având în vedere că în reglementarea anterioară plata pensiei era suspendată dacă beneficiarul nu confirma timp de trei luni plata pensiei, ordonanţa recurge la un sistem modern în care nu se mai prezumă direct că pensia este încasată de altă persoană, sau că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru plata drepturilor de asigurări sociale. Noul sistem reglementat în ordonanţă se bazează pe cooperarea cu Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, care va furniza date privind modificările intervenite în starea civilă a persoanei, de natură a conduce la încetarea plăţii pensiilor (art. 91 alin. 2, nou introdus). Din acest considerent, toate cele trei articole care reglementau suspendarea plăţii pensiei precum şi reluarea plăţii (921, 931, 932) sunt abrogate.

Pentru a permite adaptarea instituţiilor implicate la noul sistem de (re)calcul al pensiilor, ordonanţa intră în vigoare pe data de 1 iulie 2007, dată de la care se abrogă art. 15(2) din anexa la HG 1550/2004 (privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor…)

Articol preluat de pe siteul avocatei Andreea Lisievici sub licenta Creative Commons

Legea pensiilor cu modificarile complete poate fi descarcata de aici:
Download legea pensiilor - 19/2000